Swecraft

Det svenska nätverket.

Scrolla ner!

Towny-hjälp

Introduktion

Som ny spelare på Swecraft förstår vi att Towny kan vara ett plugin man kan tycka är svårt att lära sig och svårt att använda. Eftersom Towny är så centralt för Swecraft bestämde vi oss därför för att skriva ihop denna guide som vi hoppas kommer att hjälpa er vid frågor om hur Towny används.

Towny är ett plugin som hanterar mer eller mindre all mark på servern; stadsmark, tomtmark samt vildmark. Towny kontrollerar hur du som spelare kan bygga och förstöra och låter dig dessutom starta en stad om du har tillräckligt med tid och pengar.

För att underlätta användningen av denna guide har vi delat upp den i olika delar. Använd innehållsförteckningen nedan för att på ett effektivt sätt leta dig runt i guiden till den information just du behöver!

Innehåll
Kom igång med Towny
Skapa egen stad
Skatter och ekonomi
Vänner och säkerhet
Lista över Townys kommandon

Kom igång med Towny

Som ny spelare på Swecraft bör du till att börja med försöka skaffa en tomt att bygga på, och för att kunna göra detta måste du gå med i en stad. Det enklaste sättet för dig som ny spelare att gå med i en stad på är att helt enkelt fråga efter en i chatten. Skriv något i stil med Får jag gå med i någon stad? så bör det inte ta lång tid innan du får inbjudningar till olika städer. När du får en inbjudan till en stad svarar du på denna med kommandot /accept (acceptera inbjudan) eller /deny (neka inbjudan). Som ny på servern rekommenderar vi dig att skriva /accept då detta kommer att göra att du snabbare kan komma igång.
Tyvärr är stadsägarna inte alltid online och kan således inte alltid bjuda in dig till sin stad, och om sådant är fallet får du försöka gå med i en stad själv. För att visa alla serverns städer, skriv /t list. När du fått upp denna lista ska du leta efter städer som står som (Open), då detta är städer som går att gå med i utan att bli inbjuden. För att gå med i en av dessa städer, skriv /t join (stadens namn).

Om du följt alla instruktioner så här långt bör du nu ha gått med i en stad och är redo för nästa steg: att skaffa en tomt att bygga på. Även här är det enklaste att få hjälp av stadsägaren, så fråga samma person som bjöd in dig till staden om du kan få en tomt. Hen kommer då med största sannolikhet att fixa en åt dig så snart som möjligt. Om du gick med i en stad själv, eller om stadsägaren inte längre är online eller inte har tid/lust att hjälpa dig i letandet efter en tomt, får du försöka hitta en själv. Om du springer runt i staden kommer du att se olika meddelanden i chatten som kommer upp då och då. Dessa meddelanden visar ägaren av den chunk, det 16x16-område, du nyss gått in i. Om detta meddelande säger ~ For Sale: $xxxx (där xxxx är ett pris på tomten) så är denna tomt ledig och till salu. Om du har råd att skaffa denna tomt (du kollar hur mycket pengar du har med /bal) så skriver du /plot claim för att skaffa tomten. Du kan då bygga och förstöra på din tomt! Ett annat sätt att se vilka tomter i din närhet som är till salu, vilka som är claiamde och vilka som tillhör vildmarken är med kommandot /towny map. Detta kommando tar fram en karta över ploter (chunks) i din närhet i chatten.

Observera! Ibland finns inga lediga tomter i den stad du gått med i. Det smidigaste är att då ta kontakt med stadsägaren eller någon annan rankad i staden (vilka detta är visas om du skriver /t efter att du gått med i en stad) och fråga om de kan fixa en tomt åt dig. Om ingen av dessa är online, eller om de inte kan fixa en tomt åt dig, kan du behöva lämna staden och hitta en annan. Du följer då samma instruktioner som när du gick med i en stad första gången, med ett enda tillägg: Du lämnar din nuvarande stad med kommandot /t leave.
Du bör nu ha fått en tomt att bygga på, men för att kunna bygga krävs också material. Dessa skaffar du i vildmarken, och dit kommer du med kommandot /wild. Glöm inte att sätta ett hem innan du åker ut i wild för att hitta tillbaka till din tomt. Du sätter ett hem med kommandot /sethome (hemnamn). Då kan du sedan kommma tillbaka till hemmet med /home (hemnamn).Observera att griefing, att förstöra andras byggnader, samt stealing, att ta andras föremål, är totalförbjudet och straffbart även i vildmarken.

Grattis! Du bör nu ha gått med i din första stad och skaffat dig en första tomt. Om det uppstår några frågor kring denna del av Towny, vänligen kontakta en personalmedlem.Skapa en egen stad

När du spelat ett tag i någon annan persons stad kan det kännas som att du vill ta steget och skaffa dig en egen. Detta är något du bör vänta med tills du varit med i en annan spelares stad ett tag och fått lite koll på hur systemet fungerar, då detta kommer underlätta för dig som stadsägare.

Att starta en stad kostar 15 000 spelpengar från början samt 2 400 spelpengar för varje efterföljande dag, vilket gör att det kan vara svårt att skaffa en stad även rent ekonomiskt. Detta är dock något man som stadsägare åtminstone delvis kan finansiera genom skatt för sina invånare, något vi beskriver mer i detalj under Skatter och ekonomi senare i guiden.

I och med att du fortfarande läser denna del bör du ha bestämt dig för att skapa staden. För att göra detta måste du hitta ett bra ställe, långt ifrån alla andra städer i närheten (du måste vara 80 blocks (5 chunks) ifrån närmaste stad/outpost för att kunna claima mark). När du tror att du hittat ett bra ställe, skriv /t new (stadens namn). Din stad startas då och du skaffar automatiskt ett område om 16x16 blocks, en så kallad plot, stadens hemplot.

Towny delar upp hela världen i områden om 16x16 block, plots, som antingen kan tillhöra en stad, en spelare eller vildmarken. För att se var gränsen går mellan dessa områden kan du skriva /plotborder, då visas kanten på området i form av rökmoln när du går in i eller ut från ploten. För att skaffa fler av dessa områden till din stad skriver du /t claim när du precis gått utanför en plot som tillhör din stad. Detta kostar dock 250 spelpengar och pengarna måste finnas i din stads bank. För att sätta in pengar där skriver du /t deposit (summa) där summa är mängden pengar du vill sätta in i stadskassan. Du visar hur mycket pengar du har i staden (och mycket annan information om din stad) med kommandot /t, och du måste alltid ha minst $4500 i stadsbanken för att din stad inte ska gå under. En annan typ av tomt du kan claima är en så kallad outpost. En outpost är en del av din stad som inte befinner sig inom stadens gränser. En outpost kan helt enkelt claimas lite var som helst i världen och ändå tillhöra din stad, perfekt om du hittar något superfint ställe du vill skydda. Att claima en outpost kostar 150 000 spelpengar och görs med kommandot /t claim outpost. Tänk på att det är extremt dyrt att skaffa en outpost, så gör det inte i onödan! Pengarna för att claima en outpost måste finnas i din stads bank vid claim-tillfället.

Du kan ändra startpunkten i din stad, stadens spawn, till vilken plats du vill inom den hemplot du skaffade från början, det vill säga den första plot du fick när du skapade staden. För att göra detta skriver du /t set spawn när du står där du vill ha din stads spawn. Om du vill flytta din stads spawn utanför hemploten behöver du först byta plats på hemploten, vilket du gör genom /t set homeblock. Efter detta kan du sätta din stads spawn inuti den nya hemploten enligt tidigare instruktioner.

Att driva en stad är inte särskilt kul utan några invånare. Det finns två sätt att få invånare till sin stad: det ena är att bjuda in folk utan stad och det andra är att öppna sin stad så att alla som vill kan gå med i staden när de vill. Det första görs genom /t add (spelarens namn), vilket helt enkelt skickar en inbjudan till vald spelare som denne spelare sedan själv kan välja att acceptera eller neka. Observera! Att skicka en sådan inbjudan kostar $250. Det andra görs med kommandot /t toggle open. Tänk på att en snygg stadsspawn och aktiva stadsmedlemmar bidrar till att många väljer din stad framför andra städer!

För att din stad ska kunna växa och spelarna ska trivas krävs att du ordnar tomter, dels till staden (för vägar och dylikt) och dels för spelare att bygga på. För att sälja tomter till dina invånare ställer du dig på en tomt som ägs av staden (men inte av en spelare), det vill säga ett markområde som införskaffats med /t claim, och skriver /plot fs (summa) där summa är priset ploten ska vara till salu för. En invånare i din stad kan då sedan skaffa denna tomten med /plot claim. Ploten du säljer är, precis som ett townblock du köper till staden med /t claim, 16x16 blocks stor. Ett tips är att bygga en mur runt spelarens plot på de yttersta blocken på varje sida. Ploten blir då för spelaren 14x14 blocks. För exempel på hur murar kan se ut kan du kolla i Swecraft-staden. Dit kommer du med /t spawn swecraft. Om du bygger en sådan mur, var noga med att skriva att denna inte får förstöras i stadens regler eftersom den kommer att ligga på spelarens tomt. Spelaren kommer alltså kunna förstöra muren, men står det i stadens regler att det är förbjudet så får inte spelaren göra det ändå.

Om du vill att folk som inte är med i din stad ska kunna åka till din stads spawn skriver du /t toggle public. Detta kan vara ett bra sätt att få fler invånare då många vill se staden innan de går med i den. Om du vill att andra spelare ska kunna gå med i din stad utan inbjudan skriver du /t toggle open. Det kan vara smart att ha någon som kan hjälpa dig med din stad, en assistent. För att lägga till en sådan skriver du /t rank add (namn>) assistant. En assistent kan göra det mesta du som stadsägare kan göra i staden, dock inte ta ut pengar från stadens bank eller byta borgmästare. Ordet assistant i kommandot kan bytas ut mot någon av de andra stadsrankerna, vilka är som följer:

  1. Inviter: En inviter kan bjuda in andra spelare till din stad.
  2. Builder: En builder kan bygga och förstöra på alla ploter som ägs av staden.
  3. Elite builder: En elite builder kan bygga och förstöra på alla stadens ploter, inklusive de spelarägda.
  4. VIP: En VIP behöver inte betala någon skatt i staden.
  5. Helper: Som helper (hjälpare) kan du öppna alla dörrar i staden för att enkelt kunna hjälpa nya spelare. Notera att detta inte innefattar dörrar låsta av spelare.
  6. Guard: Som guard i staden kan du sparka ut folk som bryter mot stadens regler.
  7. Assistant: En assistant (assistent) kan skapa ploter, bjuda in folk till staden, slänga ut folk ur staden... Göra det mesta du kan göra som stadsägare helt enkelt! Dock inte ta ut pengar ur stadsbanken eller byta borgmästare.
  8. Vice-mayor: En vice-mayor, viseborgmästare, är borgmästarens främsta hjälpreda. En vice-mayor kan göra allt stadsägaren kan göra utom att byta borgmästare.
Var försiktig med vilka du ger en rank i din stad! Servern kommer inte att ersätta dig och din stad om en rankad person i din stad förstör något.
Alla stadsägarfunktioner du behöver finns samlade i en meny: /tm.
!! Om du vill radera din stad måste du kontakta serverns staff.

Grattis! Du bör nu ha startat en egen stad och börjat fixa tomter! Om det uppstår några frågor kring denna del av Towny, vänligen kontakta en personalmedlem.Skatter och ekonomi

Att starta en stad och att ha kvar denna kostar pengar. Stora delar av, om inte hela, denna kostnad kan finansieras med hjälp av plotförsäljning och stadsskatten. Att starta en stad kostar 15 000 och att ha kvar den kostar 2 400 per dag. Att claima fler townblocks kostar 250 och att skaffa en outpost kostar 150 000. Kostnaden för att ha en stad skenar alltså snabbt iväg. Du kan visa kostnaden för olika saker i städer med kommandot /towny prices som alltid kommer att vara uppdaterat med de senaste priserna. Pengarna för att claima mer land samt för att ha kvar staden måste finnas i stadsbanken. Du sätter in pengar där med /t deposit (summa) och visar hur mycket pengar du har i banken med /t.

Hur finansierar man då sin stad? Det gör man med hjälp av plotförsäljning och invånarskatt! Plotförsäljning är relativt enkelt, det handlar alltså om att du sätter en rimlig summa som pris på tomterna i din stad. Du kan sätta ett standardpris med kommandot /t set plotprice (summa). Då kommer alla ploter som säljs med /plot fs att kosta den summa du angav i det tidigare kommandot. Om du vill sälja en tomt till ett annat pris skriver du /plot fs (summa). Tänk på att inte sälja ploterna för billigt så du inte får in några pengar, men inte heller för dyrt. Om du säljer ploterna för dyrt finns en risk att invånarna inte känner att de har råd med tomterna och därför lämnar din stad.

Det andra sättet att finansiera sin stad på är genom invånarskatten. Invånarskatten är den skatt som automatiskt dras från alla dina invånare och sätts in i din stadsbank klockan 11:30 varje dag. Denna sätts med kommandot /t set taxes (summa/procent). Du väljer om skatten ska bestå av procent eller en fast summa med /t toggle taxpercent. Vi rekommenderar att du har en procentuell skatt, på så sätt kommer spelarna alltid ha råd att betala skatten och alltså inte slängas ut ur din stad. En lagom nivå kan vara mellan 3 och 10 %. Dessa pengar sätts automatiskt in i din stad klockan 11:30 varje dag, smart va?
!! Observera att personal i staden inte betalar någon skatt.

Grattis! Du bör nu ha lärt dig hur du kan finansiera din stad. Om det uppstår några frågor kring denna del av Towny, vänligen kontakta en personalmedlem.Vänner och säkerhet

Som spelare på en server är det vanligt att man spelar tillsammans med sina irl-vänner, eller skaffar sig bra internetvänner genom spelet. Man kan då vilja bygga på samma tomt som dessa och låta dessa vänner öppna ens dörrar och kistor. Till att börja med: Hur lägger man till en vän på sin tomt? Det gör man med kommandot /res friend add (namn), eller /addfriend (namn). Om du sedan vill ta bort personen skriver du /res friend remove (namn). Om du vill visa din egna Towny-profil, där också dina vänner visas, skriver du /res. Om du vill visa någon annan spelares Towny-profil skriver du /res (namn).

När du lagt till din vän på din tomt kanske du också vill att han eller hon ska kunna öppna dina dörrar och/eller kistor. Kistor låses automatiskt med pluginet LWC när dessa placeras, medan dörrar, hoppes och liknande behöver låsas manuellt med kommandot /lock. För att någon annan ska kunna öppna din dörr eller kista skriver du /cmodify (namn) och slår sedan på dörren eller kistan. Detta behöver upprepas för varje dörr och/eller kista du vill lägga till en vän på. Om du vill att alla ska kunna öppna ditt låsta föremål skriver du /unlock och slår på dörren eller kistan. Även detta behöver upprepas för varje dörr och/eller kista du vill låsa upp. Om du vill låsa en dörr, kista eller liknande som inte är låst skriver du /lock och slår på föremålet som ska låsas. Även detta behöver upprepas för varje föremål som ska låsas. För att ta bort någon du lagt till på din dörr, kista eller liknande skriver du /cmodify -(namn), det vill säga med ett - innan namnet.

Observera! Servern ersätter dig inte om en av dina vänner griefar din tomt eller tar saker ur dina kistor, så var försiktig med vilka du lägger till!

Grattis! Du bör nu ha lärt dig hur man lägger till vänner på sin tomt, sina kistor, sina dörrar och liknande. Om du har några frågor kring denna del av Towny (och LWC), vänligen kontakta en personalmedlem.

Lista över Townys kommandon

Towny är ett plugin med många kommandon. Här följer en lista!

Grundkommandon
/towny time Visar hur lång tid det är till nästa gång skatterna samlas in.
/towny map Tar fram en karta i chatten över ploter (chunks) i din närhet.
/towny prices Visar olika Towny-relaterade kostnader.
/towny map big Tar fram en karta likt den som visas med /towny map, fast större!
/tm Tar fram Towny-menyn (endast för stadsägare).


Plot-kommandon
/plot claim Köper ploten du står på.
/plot unclaim Gör så du inte längre äger ploten du står på.
/plot fs (summa) Säljer ploten du står på för (summa). Om ingen summa skrivs in säljs ploten för standardplotpriset i staden.
/plot nfs Gör så ploten du står på inte längre är till salu.
/plot set embassy Gör ploten du står på till en ambassad, det vill säga en plot folk från andra städer kan claima.
/plot set name (namn) Ändrar namn på ploten du står på, det vill säga ändrar vad det står i chatten när någon går in på tomten.
/plot set farm Markerar ploten du står på som en farm-plot, vilket visas i chatten när någon går in på tomten.
/plot set jail Markerar ploten du står på som en jail-plot, vilket visas i chatten när någon går in på tomten. Här kan borgmästaren fängsla stadens invånare. Mer info kring detta kommer snart!
/plot set inn|jail Kommer snart!
/plot set arena Gör så ploten du står på blir en arena-plot (PvP aktiverat och [Arena] visas i chatten när någon går in på tomten).
/plot set reset Återställer ploten du står på till en vanlig plot.
/plot clear Tar bort skyltar på tomten, oavsett om dessa är låsta eller inte.


Kommandon för towny-permissions
/plot perm Visar vilka permissions som är inställda på ploten du står på i fyra kategorier: build, destroy, switch och itemuse. Om det står --- vid en kategori kan endast ägaren av tomten bygga, förstöra, switcha och använda items på tomten. Ett --- betyder alltså att permissionen för kategorin är avstängd på tomten. Om tomtpermissionen inte är avstängd kommer det istället att stå en eller flera bokstäver: f, a och/eller o. F står för friend, det vill säga vänner du lagt till genom /addfriend. A står för ally, det vill säga allierade. A innebär alla i din stad samt alla i allierade städer i din eventuella nation. O står för outsider, det vill säga alla på servern. Om det alltså till exempel står "Build fao" så kan alla på hela servern bygga på din tomt, medan om det står "Build f--" så kan endast du och dina vänner bygga på tomten.
/plot set perm (on/off) Sätter fao i alla kategorier om du skriver on och --- i alla kategorier om du skriver off.
/plot set perm (friend/ally/outsider) (on/off) Gör så att kategorin du skrev (friend/ally/outsider) får alla permissions på eller av (on/off).
/plot set perm (build/destroy/switch/itemuse) (on/off) Sätter en specifik kategori till fao eller ---, det vill säga på/av-permissions för alla beroende på om du skrev on eller off.
/plot set perm (friend/ally/outsider) (build/destroy/itemuse/switch) (on/off) Set permission on/off för den specificerade permissionen (build/destroy/switch/itemuse) för den specificerade gruppen (friend/ally/outsider).
/plot set perm reset Återställer permissions på ploten till det normala.
/plot toggle fire Ändra om eldar kan starta och spridas på din plot eller inte.
/plot toggle pvp Ändra om man kan slåss eller inte på din plot.
/plot toggle mobs Ändra om djur kan spawnas på din plot eller inte.
!! Som stadsägare kan man göra exakt samma kommandon fast ändra i hela staden på en gång. Byt bara ut ordet plot i kommandot mot t.

Resident-kommandon
/res (namn) Visar (namn):s Towny-profil. Om du inte skriver något namn visas din egen.
/res friend add (namn) eller /addfriend (namn) Lägger till (namn) som vän.
/res friend remove (namn) Tar bort (namn) som vän.
/res friend clearlist Tar bort alla dina tillagda vänner.
/res tax Visar hur många ploter du äger och hur mycket du betalar i skatt.


Stadskommandon
/t (stadsnamn) Visar information om (stadsnamn). Om inget stadsnamn skrivs visas information om staden du är med i.
/t join (stadsnamn) Går med i (stadsnamn) förutsatt att staden är flaggad som open och att du inte redan är med i någon stad.
/t leave Lämnar din nuvarande stad.
/t list Visar alla serverns städer.
/t online Visar vilka av din stads medlemmar som är online just nu.
/t new (namn) Startar en egen stad med namnet (namn). Läs mer i starta en stad-delen.
/t add (namn) Bjuder in (namn) till din stad. /t kick (namn) Slänger ut (namn) ur staden. /t spawn (stadsnamn) Åker till (stadsnamn):s spawn förutsatt att staden är publik. Om inget stadsnamn skrivs åker du till din egen stads spawn.
/t claim Används för att claima mer mark till din stad.
/t claim outpost Används för att claima en outpost till din stad.
/t unclaim Unclaimar mark från din stad, det vill säga gör townblocket du står på till wilderness.
/t withdraw (summa) Tar ut (summa) ur stadens bank.
/t deposit (summa) Sätter in (summa) i stadens bank.
/t set board (meddelande) Ändrar meddelandet som visas när invånare i din stad loggar in på servern eller om någon skriver /t (din stad).
/t set name (namn) Byter namn på din stad till (namn).
/t toggle open Ändrar om spelare kan joina din stad utan inbjudan eller inte.
/t toggle public Ändrar om icke-medlemmar av din stad kan åka till din stads spawn eller inte.
/t toggle fire Ändra om eldar kan starta och spridas i din stad eller inte.
/t toggle pvp Sätter eller stänger av på PvP i staden.
/t toggle mobs Ändra om mobs kan spawna i staden eller inte.
/t rank add (namn) (rank) Gör (namn) till (rank) i staden.
/t set mayor (namn) Gör (namn) till ny borgmästare i staden.
/t set homeblock Ändrar stadens homeblock. Görs om du vill ändra stadens spawn.
/t set spawn Ändrar stadens spawn inom stadens homeblock.
/t toggle taxpercent Ändrar om stadens skatt ska vara procentuell eller en fast summa.
/t set taxes (procent/summa) Ändrar stadens skatt till (procent) % eller (summa) kr beroende på om du satt skatten till procent eller en fast summa.
/t set plottax (summa) Sätter skatt per plot invånarna äger.
/t reslist Visar en lista över alla invånare i din stad.


Nationskommandon
/n (nation) Visar information om nationen (nation). Om ingen nation skrivs visas information om nationen du/din stad är med i.
/n list Visar alla serverns nationer.
/n online Visar vilka i nationen som är online just nu.
/n leave Gör så att din stad lämnar nationen.
/n deposit (summa) Sätter in (summa) i nationens bank.
/n set taxes (summa) Sätter skatten städer måste betala för att vara med i nationen.
/n new (namn) Skapar en ny nation som heter (namn). Kostar 2 000 000 samt 1000 per dag.
/n add (stad) Bjuder in (stad) till nationen.
/n kick (stad) Slänger ut (stad) från nationen.
/n rank add (namn) assistant Gör (namn) till assistant i nationen.
/n rank remove (namn) assistant Tar bort (namn) som assistant i nationen.
/n rank add (namn) helper Gör (namn) till helper i nationen.
/n rank remove (namn) helper Tar bort (namn) som helper i nationen.
/n set capital (stad) Gör (stad) till nationens huvudstad.
/n set name (namn) Byter namn på nationen till (namn).

Chattkommandon
/tc Placerar dig i stadens interna chatt.
/nc Placerar dig i nationens interna chatt.
/sc Placerar dig i supportchatten. Ska endast användas om du behöver hjälp med något.
/g Placerar dig i den globala chatten igen.Skrivet av lunkebo. Sidan uppdaterades senast 2016-04-16 klockan 16:44.
Kontrollerat av LukasAhus. Sidan kontrollerades och godkändes senast 2016-04-17 klockan 12:23.

Tillbaka till guiderna